PENB - průkaz energetické náročnosti budov

Po celou dobu své existence mají budovy určitou procentuální spotřebu energetických zdrojů, dále pak generují nezanedbatelné procento emisí CO2. Proto byla povinnost  PENB uzákoněna. PENB je posuzován jako další prostředek k dosažení snížení spotřeby energie a emisí. S ohledem na zohlednění provozních nákladů dané budovy, využívá se PENB dále při stanovení tržní ceny nemovitosti. Což velmi výrazně oceňuje kupující, který je tak plně v obraze ohledně energetické náročnosti budovy, o kterou má zájem.

 

Průkaz energetické náročnosti budov posuzuje jakoukoli budovu prostřednictvím jasně daných hodnot. Proto umožňuje její naprosto objektivní posouzení. Oblasti, které se hodnotí, jsou odvozené ze spotřeby energie dané budovy, která je zapotřebí pro její celkový provoz. Konkrétně jde o energii vynaloženou na: vytápění, ohřev teplé vody, umělé osvětlení, vzduchotechniku - klimatizační jednotku. Energetické štítky jsou také uváděny na domácích spotřebičích a stejně tak, jako PENB, vypovídají o energetické náročnosti.     

 

Zadavatel, což je většinou majitel budovy, obdrží dokumentaci (vyhotovení PENB) v textové i grafické formě, jejíž podoba je jasně předepsaná vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb o energetické náročnosti budov. Obsahuje celkovou dodanou (vypočtenou) energii budovy, celkovou vypočtenou spotřebu primární energie (spotřeba energie budovy upravená o energii potřebnou k jejímu "vytěžení" a dopravě do místa spotřeby), dílčí dodané energie pro technické systémy (vytápění, úprava vlhkosti, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, umělé osvětlení), UEM - průměrný součinitel postupu tepla obálkou budovy (okna, dveře, střecha, stěny, podlaha na terénu nebo nad vytápěným prostorem), vše je pak vyjádřeno klasifikační třídou A až G, označení datem vydání a identifikačními údaji energetického specialisty.

 

Platnost PENB je 10 let, pokud nedojde v budově ke změnám ovlivňující spotřebu její energie.

 

Oprávnění vystavit PENB má pouze specialista oprávněný Ministerstvem průmyslu a obchodu a j uveden ve veřejném seznamu specialistů. 

 

Povinnost zajistit PENB vzniká majiteli budovy, jenž se rozhodl budovu prodat, popř. pronajmout. Povinnost obstarat PENB se dále vztahuje na ty, kteří chystají novou stavbu nebo rozsáhlejší rekonstrukci stavby stávající, ale i na majitele, kteří budovu pouze vlastní. Podmínky stanovuje a upravuje zákon č. 406/200 Sb. Povinnost tedy vzniká při:

 • prodeji domu (vila, bytový dům, rodinný dům, administrativní budova, ...) - platnost od 1.1.2013
 • prodeji bytu (ucelené části - byt, polovina domu, ucelené patro domu, ...) - platnost od 1.1.2013 (u bytu je možno PENB nahradit vyúčtováním dodávek energií za období uplynulých 3 let)
 • při pronájmu celé budovy (rodinný dům, vila, administrativní budova, obchodní prostory, ...) - platnost od 1.1.2013
 • při pronájmu ucelené budovy (bytová jednotka, polovina domu, ucelené patro, ...) - platnost od 1.1.2016
 • pro stávající bytové a administrativní budovy nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy (SVJ, Bytová družstva, ...) - platnost od 1.1.2015
 • pro stávající bytové a administrativní budovy nad 1000 m2 energeticky vztažné plochy (SVJ, Bytová družstva, ...) - platnost od 1.1.2017
 • pro stávající bytové a administrativní budovy menší než 1000 m2 energeticky vztažné plochy (SVJ, Bytová družstva, ...) - platnost od 1.1.2017
 • pro budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nad 500 m2 energeticky vztažné plochy - platnost od 1.7.2013
 • pro budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nad 250 m2 energeticky vztažné plochy - platnost od 1.1.2015
 • novostavbě a rekonstrukci je nutné doložit PENB k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby - platnost od 1.1.2009

Poznámka: Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy ((§ 2, odst. 1r, zákona 406/2000 Sb).

 

Výjimky, kdy nepotřebujeme PENB jsou:

 • budovy s plochou do 50 m2
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy většinou navrhované a užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ spotřeby / rok
 • bytová jednotky, kdy novému majiteli bylo předáno vyúčtování dodávek energií za poslední uplynulé 3 roky

 

Odpovědnost za zajištění - držení PENB nese vždy majitel, ale u prodejů budov tuto odpovědnost nese prodávající. Kontrolním orgánem je Státní energetická inspekce. V její kompetenci je možno uložit u fyzických osob pokutu až do výše 100.000,- Kč a u právnických osob pokutu až do výše 200.000,- Kč.

 

Cenu PENB nelze předem stanovit. Je zde mnoho okolností, které cenu ovlivňují. Proto Vám rádi zašleme nezávazně cenovou nabídku předem. Stačí nám zanechat kontaktní spojení na Vás. My Vás kontaktujeme sami a nezávazně Vám cenovou nabídku poskytneme. 

 

Zanechte nám KONTAKT