Podporujeme

 

NADAČNÍ FOND DOBRÝ ANDĚL 

 

Podporujeme nadaci DOBRÝ ANDĚL, jejímž cílem je pomáhat rodinám, které se vlivem dlouhodobé nemoci člena rodiny dostaly do finanční tísně. Díky příspěvkům v libovolné výši, které jdou výhradně ze soukromých peněz zakladatelů nadace a dalších filantropů, umožňují, aby tyto rodiny dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun.

 

 banner-cert_250x250.gif