NEMOVITOSTI A DPH...

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: Daň z nabytí nemovité věci a DPH.

V dosavadní praxi správci daně vyměřují daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, celkové placené, nyní i jen sjednané částky, tzv. úplaty.

Pokud prodej nemovité věci podléhá DPH, vyměřují daň z celkové částky včetně DPH. Tento přístup vychází z jazykového výkladu zákonného opatření Senátu.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 88/2017-35 z 28.6.2017, zcela přelomový, však tento přístup považuje za chybný. Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že je třeba pojmy „úplata“ a „sjednaná cena“ vykládat tak, že se jedná o částku bez DPH. Přestože je DPH součástí kupní ceny, není majetkem a příjmem prodávajícího a prodávající ji odvádí státu.

Na základě tohoto rozsudku by bylo možné, pokud neuplynula tříletá lhůta od vyměření daně, podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na nižší daň a požádat o vrácení odpovídající části daně.


Zdroj: ARKCR