Odměňování

 

Každý zprostředkovatel (TIPAŘ) je odměňován dle podmínek vnitrofiremní kariéry (dále jen kariéra). Kariéra je rozdělena do 4 stupňů a 4 pod-stupňů. Zprostředkovatel (TIPAŘ) je za zprostředkovatelskou činnost hodnocen body. Každý stupeň stanovuje finanční hodnotu jednoho bodu.

 

Výpočet bodové hodnoty = celková provize zájemce (ADOMUS s.r.o.) v Kč (kterou ADOMUS s.r.o. obdrží v daném obchodním případě) / 1000.

Postup na další stupně kariéry závisí na součtu dosažených osobních bodů a bodů všech zprostředkovatelů navázaných v kariéře pod konkrétním zprostředkovatelem od počátku jejich činnosti. Body a postupy na stupně kariéry se sčítají k poslednímu dni kalendářního měsíce. Provize je vyplácena formou přímých provizí a meziprovizí.

 

Přímá provize = osobně získané body krát finanční hodnota 1 bodu na jednotlivých stupních kariéry.

Meziprovize = body získané všemi zprostředkovateli pod zprostředkovatelem navázaným přímo pod konkrétním zprostředkovatelem krát rozdíl finanční hodnoty 1 bodu mezi jednotlivými stupni kariéry.

 

Kariéra:

Stupeň 1 = 0 - 249 bodů finanční hodnota 1 bodu = 70 Kč.

Stupeň 2 = 250 - 749 bodů finanční hodnota 1 bodu = 80 Kč.

Stupeň 3 = 750 - 2.499 bodů finanční hodnota 1 bodu = 90 Kč.

Stupeň 4 = 2.500 - 7.499 bodů finanční hodnota 1 bodu = 100 Kč.

 

Stupeň 4 je dále rozdělen na 4 podstupně, jejichž podmínky upravuje písemný dodatek této smlouvy, který je navázán oběma stranami v okamžiku postoupení zprostředkovatele do stupně 4.